Artikelen

geld over de balk

Een voorbeeld wat ik verschillende keren zelf heb meegemaakt gaat over afdruk samenvoegen. Mocht je afdruk samenvoegen niet kennen dan in het kort: door een bestand met adressen en een standaard brief aan elkaar te koppelen wordt voor elk adres in het adressenbestand een brief gemaakt met de bijbehorende adresgegevens. Op deze manier kunnen enkele honderden brieven aangemaakt worden in een paar minuten.


Een redelijk simpele handeling. Ik heb verschillende keren gemerkt dat een collega niet van deze mogelijkheid op de hoogte was. Hij heeft dit “handmatig” zitten doen. Hiermee bedoel ik dat in de standaardbrief een nieuw adres werd getypt en die vervolgens werd opgeslagen of afgedrukt. En dit brief voor brief. Stuk voor stuk. Dit heeft een hele dag gekost. Met een beetje meer kennis zou dat hoogstens 10 minuten hebben geduurd. Dat is nog eens een besparing!

Even een snelle rekensom: 
Stel dat een gemmiddelde organisatie 500 mensen in dienst hebben die gemiddeld een actie als hierboven 1 keer per maand uitvoeren. Het gemiddelde uurloon houden we op een conservatieve 10 euro. De som ziet er dan zo uit 500 x 12 * €10:

€ 60.000,-


En dit is niet een kwestie van domheid! Ik heb alleen maar slimme collega's. Het zijn ten slotte allemaal docenten. Het is onwetendheid en het mooie daarvan is dat daar iets aan te doen is! Uit het onderzoek van de Universiteit van Twente komt ook naar voren dat met het ontwikkelen van dit soort digitale vaardigheden een snelle besparing is te realiseren. Door gebruikers de inzichten en het overzicht te geven in de digitale wereld kunnen veel organisaties enorme besparingen behalen. Ook de manier om deze vaardigheden te ontwikkelen is niet heel moeilijk. Er moet alleen tijd worden geïnvesteerd om tijd te winnen. Veel werknemers en werkgevers willen die meerwaarde nog niet zien. Gelukkig zijn het er wel steeds meer.