Wetenschap van DigiWeten

20 Digiweten MagazineEr is veel onderzoek gedaan naar hoe computergebruikers met hard en software omgaan. Op allerlei deelgebieden zijn er onderzoeken te vinden. De digitale transformatie is in volle gang en deze onderzoeken worden dus alleen maar belangrijker.

Universiteit Twente
Het boek DigiWeten is voor een groot gedeelte gebaseerd op het onderzoek van de Universiteit Twente. (“Productiviteitsverlies door ICT‐problemen en ontoereikende digitale vaardigheden op het werk”) De meest opmerkelijke uitkomsten waren dat eigenlijk iedereen wel een goed niveau van Digitale vaardigheden kan behalen. Ongeacht leeftijd of geslacht is iedereen in staat om een DigiWeet te worden. Meer informatie over dit onderzoek. 

Sneltoetsen
Ook wordt bij het DigiWeten veel aandacht geschonken aan sneltoetsen. Ook hier is veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Het gebruik van sneltoetsen ten op zichte van het gebruik van de muis is 30 procent sneller en gaat RSI (Muisarm) tegen zijn een aantal belangrijke uitkomsten van deze onderzoeken. Ook blijkt dat weinig (20%) mensen ze gebruiken. Een overzicht van de onderzoeken over sneltoetsen.

Er is dus veel te winnen voor organisaties en daar wil DigiWeten bij helpen. Door toegankelijke informatie te bieden en door Inzicht, overzicht en vertrouwen te geven in de digitale wereld. In het boek DigiWeten en op deze website worden tips en trucks gegeven waarbij de kennis uit deze onderzoeken wordt toegepast.